Waterschap pakt wateroverlast Westkapelle aan

Waterschap Scheldestromen trekt 167.000 euro uit om wateroverlast in Westkapelle te voorkomen. Vanaf woensdag tot eind oktober verruimt het schap vijf duikers in en rond het dorp.

Het gaat om duikers – kokervormige bouwwerken in wegen of dammen die wateren met elkaar verbinden – aan de Pantegemseweg, Domineeshofweg, Camping De Boomgaard en twee aan de Prelaatweg.

Ook wordt de waterloop aan de Prelaatweg verruimd, zodat hemelwater uit Westkapelle snel kan worden afgevoerd.

Op de plaatsen waar duikers worden vervangen, kan het verkeer tijdelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Er staan omleidingen aangegeven.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van een groter pakket aan maatregelen om de waterhuishouding te verbeteren. Hieraan werkt het waterschap samen met de gemeente Veere. Beide partijen zetten zich in om een herhaling van wateroverlast zoals in 2014 en 2015 te voorkomen.

Eerder heeft de gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat regenwater niet onnodig via de riolering naar de rioolwaterzuivering loopt. Het waterschap zorgt er nu voor dat het hemelwater sneller kan weglopen door het verbreden van een waterloop en verschillende duikers.

Tip de redactie