Toine Poppelaars wil verder als Zeeuws dijkgraaf

Er zijn zoveel projecten waaraan Toine Poppelaars graag verder werkt als dijkgraaf van waterschap Scheldestromen dat hij gaat voor een tweede termijn van zes jaar. "Dit werk bevalt me goed."

De voordracht van het waterschap voor een tweede termijn van Toine Poppelaars ligt nu bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.

Zij sturen de aanbeveling naar de minister van Infrastructuur en Milieu, waarna de Kroon de dijkgraaf benoemt.

Dan kan Poppelaars – sinds mei 2011 dijkgraaf – per 1 mei 2017 aan een nieuwe periode van zes jaar beginnen.

Er is werk genoeg, vertelt Poppelaars. De realisatie van de marinierskazerne in de buitenhaven van Vlissingen en het op één lijn brengen van het strandbeheer tussen de gemeenten en het waterschap, noemt hij als voorbeelden.

Grond

"Voor de marinierskazerne stelt het waterschap grond ter beschikking", legt de dijkgraaf uit.

Bij de bouwplannen moet onder meer rekening gehouden worden met de geurhinder van de nabijgelegen rioolwaterzuivering van het waterschap in Ritthem en de verkeersontsluiting als er straks een heleboel mariniers over de waterschapswegen rijden.

"Belangrijk is ook dat er niet te dicht bij de dijken wordt gebouwd." Dat kan de stabiliteit van de zeewering in gevaar brengen.

Strand

Het schap is al langer in gesprek met kustgemeenten over het beheer van de stranden. “Wij verhuren stranden aan gemeenten voor honderd tot tweehonderdvijftig euro per jaar. Dat is het tarief van veertig jaar geleden.”

Inmiddels zijn de toeristische opbrengsten, bijvoorbeeld door de komst van strandpaviljoens, toegenomen. "Daarvan willen wij graag een graantje meepikken."

In de gemeente Vlissingen is de strandhuur al maanden onderwerp van gesprek. Begin dit jaar dwong Vlissingen via de rechter af dat Scheldestromen de huur pas per 1 januari 2017 mag beëindigen, in plaats van per 1 januari 2016. Het overleg tussen de beide partijen over deze overeenkomst duurt nog voort.

Kustgemeenten

Poppelaars praat ook met de kustgemeenten om het strandbeleid meer op één lijn te krijgen, zodat de gemeenten en Scheldestromen onder meer het beheer van de duinovergangen en het afval efficiënter kunnen uitvoeren. 

"Als een gemeente bijvoorbeeld op de grens met een andere gemeente de afvalbakken leegt als dat voor die andere gemeente een uithoek is, bespaar je kosten."

Watersnoodramp

Van zijn eerste termijn als dijkgraaf staat de storm van december 2013 in Poppelaars geheugen gegrift. "Het water bereikte toen het hoogste peil sinds de Watersnoodramp van 1953. Die nacht ging ik op pad en de grote golven bij Vlissingen hebben veel indruk op me gemaakt."

De volgende dag bleken de duinen op veel plaatsen schade te hebben opgelopen door de storm en had het waterschap haar handen vol aan de herstelwerkzaamheden.

Ook de kernramp die zich na een zeebeving en daaropvolgende tsunami in 2011 voltrok in het Japanse Fukushima herinnert de dijkgraaf zich goed. "De versterking van de dijk bij onze kerncentrale stond toen nog niet bovenaan de lijst."

De ramp in Fukushima gaf dit project grotere prioriteit. "Nu is de versterking afgerond. Anders had het nog jaren geduurd."

Tip de redactie