De gemeente Middelburg heeft 1.000 euro subsidie over voor de restauratie van het schuttersstuk van de Confrérie van Sint Sebastiaan. 

Het schilderij uit 1650 van Cornelis Jonson van Keulen hangt in de Burgerzaal van het Stadhuis op de Markt. Het is verzekerd voor een bedrag van ruim twee ton. De gemeente Middelburg heeft het in bruikleen van de Confrérie.

Het moet hoognodig worden gerestaureerd. De kosten daarvan bedragen 32.290 euro. De leden van de Confrérie dragen zelf ruim 6.000 euro bij. De rest van het bedrag kan via fondsen en sponsoren bij elkaar worden gebracht.

Schutspatroon

Jonson van Keulen heeft op het schilderij leden van de schutterij van den Edelen Handboog met Sint Sebastiaan als schutspatroon, die in 1217 werd opgericht, afgebeeld.

"Het werk is daarmee een belangrijk onderdeel in de stadhuiscollectie", schrijft het college van burgemeester en wethouders in het besluit. "Door een goede restauratie is het schilderij weer in volle glorie te aanschouwen."

Het gemeentebestuur vindt dat met het oog op de viering van achthonderd jaar stadsrechten in 2017 belangrijk. De restauratie vindt dan ook nog dit jaar plaats.