Westkapelle moet een multifunctioneel centrum krijgen waarin organisaties en verenigingen een plek krijgen en waarin plaats is voor een brede school.

Dat is één van de belangrijkste aanbevelingen in de dorpsvisie.

Volgens de makers van het plan zou zo’n multifunctioneel centrum Westkapelle toekomstbestendig maken.

Ze zeggen dat de aanwas op de twee basisscholen te gering is om ze beide te laten voortbestaan, dat er niet genoeg ruimte is voor kinderopvang en buitenschoolse activiteiten en dat alle zorginstellingen versnipperd zijn over het dorp.

Gedateerd

Bovendien zijn de voorzieningen van verenigingen en stichtingen veelal gedateerd en niet toereikend.

"Om het actieve verenigingsleven in stand te houden en te versterken zijn faciliteiten nodig die voldoen aan de eisen van deze tijd en de wensen van de toekomst", schrijven de inwoners.

Sporthal

Alle voorzieningen zouden moeten worden gebundeld in één nieuw centrum, bij voorkeur aan de Molenwal.

Daar staan momenteel de sporthal en bejaardenwoningen en ligt een moestuincomplex. "Het ligt in de kern en is voor iedereen goed bereikbaar."