Tijdens de verbouwwerkzaamheden in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Vlissingen is in een buitenmuur een loden capsule gevonden met daarin een perkament uit 1930.

"Op het document staat wie het initiatief namen voor de bouw van het toenmalige Bethesda-ziekenhuis", laat een ziekenhuiswoordvoerder donderdag weten.

Begin jaren dertig van de vorige eeuw waren Walcherse patiënten aangewezen op het gemeentelijke Gasthuis en het rooms-katholieke Sint Joseph.

Het grootste deel van de Walcherse bevolking behoorde in die tijd tot de gereformeerde en hervormde kerk. 

Dankzij een schenking van 250.000 gulden was de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Christelijk Ziekenhuis Bethesda in staat om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Het werd geopend in 1931 aan de Kerkhoflaan, de huidige Koudekerkseweg.

Vooraanstaand

De schenking werd gedaan door de vooraanstaande familie Blum-De Niet. J.H. Blum was namens de Anti Revolutionaire Partij onder meer lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland en Kamerlid.

De eerste steen voor het ziekenhuis werd op 6 september 1930 gelegd door mevrouw E. Blum-De Niet. Bij die gelegenheid is de tijdcapsule ingemetseld. J.H. Blum heeft dat niet meer mogen meemaken, hij was het jaar daarvoor overleden.

Het perkament krijgt mogelijk een plekje in het Zeeuwse Museum in Middelburg of het Bethesda-archief van het Vlissingse gemeentearchief.

Ziekenhuis Walcheren

Het Bethesda, Sint Joseph en Gasthuis gingen uiteindelijk in 1984 op in Ziekenhuis Walcheren. 

In 2010 fuseerden de Oosterscheldeziekenhuizen met het ziekenhuis Walcheren tot het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis met locaties in Zierikzee, Middelburg, Goes en Vlissingen.