Na jaren van onderhandelen tussen de gemeente Veere en de supermarkt aan de Singel in Domburg is overeenstemming bereikt over verplaatsing van de supermarkt naar de Traverse. Donderdag beslist de gemeenteraad over dit plan, waardoor de weg vrijkomt voor de woningbouw bij de Singel.

Op de nieuwe locatie, tegenover het gemeentehuis in Domburg, is de supermarkt beter bereikbaar en zijn er meer parkeerplaatsen, laat de Veerse wethouder Chris Maas via een woordvoerder weten.

De verkeersproblemen op de Singel behoren daarmee volgens hem ook tot het verleden.

Op de vrijkomende locatie van de supermarkt wil Veere huizen voor permanente bewoning bouwen. De gemeenteraad moet de overeenkomsten voor de ontwikkeling vaststellen. Hieronder vallen naast de oude en nieuwe locatie van de supermarkt, ook de Nijverheidsweg, voormalige peuterspeelzaal en school en het gebied rond de molen.

De uitgangspunten voor de ontwikkeling staan in de Visie Domburg. Hierin denkt de gemeente voor het gebied rond de Singel en Roosjesweg aan invulling met wonen, algemene voorzieningen en het verbeteren van de parkeervoorzieningen.

Molen

Door de aanwezigheid van de molen aan de Roosjesweg – die legt beperkingen op voor woningbouw om de zichtbaarheid van de molen te waarborgen – en de relatief kleine omvang van het gebied, is een kwalitatief goede invulling volgens de gemeente een moeilijke opgave.

‘Een oplossing die mogelijkheden geeft om de doelstellingen uit de visie goed te realiseren is de aankoop van de gronden rond de molen in Domburg’, staat in een gemeentelijke nota.

‘Hiermee kan het parkeren doorschuiven naar het zuiden, hoeven we niet te bouwen binnen de molenbiotoop en kunnen we de bebouwing aan de Singel projecteren.’

Als de gemeenteraad akkoord is, begint het vergunningentraject voor de nieuwe plannen.