Kermisexploitanten mogen voorlopig verblijven bij Uncle Beach tijdens de kermis in Vlissingen.

De gemeente heeft geen geld om de wagens te verhuizen, laat het college van burgemeester en wethouders weten op vragen van de D66-gemeenteraadsfractie.

D66 vindt het stallen van de wagens bij het herdenkingsgebied aan de Commandoweg afbreuk doen aan het karakter van Uncle Beach. Dat vindt het college van burgemeesters en wethouders niet.

"Door de gemaakte afspraken vinden we dat de tijdelijke behuizing niet leidt tot situaties die niet respectvol zijn richting veteranen of nabestaanden."

De vragen worden donderdag 26 mei behandeld in de gemeenteraadsvergadering.

Zeezijde

Het herdenkingsgebied Uncle Beach, ter nagedachtenis aan de bevrijding van Vlissingen na de Tweede Wereldoorlog, ligt aan de zeezijde van de dijk. "Hiermee wordt met het grootst mogelijke respect omgesprongen", stelt b&w.

Het grasveld aan de Commandoweg, aan de andere kant van de dijk, geldt als toegang tot het gebied. Het college vindt dat de plaatsing van de behuizing van de kermisexploitanten, vanwege de tijdelijke aard, geen afbreuk doet aan het karakter van Uncle Beach.

Ook ziet het college dit gebied niet als primair onderdeel van Uncle Beach. Wel delen b&w het standpunt van D66 dat de tijdelijke plaatsing geen optimale situatie is. ‘Dit is echter een situatie die in jaren ontstaan is, zonder noemenswaardige bezwaren.’

Afspraken

Het college heeft geconstateerd dat, buiten het grasveld aan de Commandoweg, geen openbare ruimte beschikbaar is waar de benodigde faciliteiten aanwezig zijn voor het verblijf van de kermisexploitanten.

Voorzieningen treffen op een nieuwe locatie, zoals het aanleggen van riolering, waterleidingen en elektriciteit, kosten geld en dat heeft Vlissingen door haar Artikel 12-status niet.

Met de kermisexploitanten heeft de gemeente het afgelopen jaar afspraken gemaakt over het vrijhouden van het wandelpad en de omgeving rondom de plaquette op de oude locatie van het Landingsmonument dat is verplaatst naar de zeezijde. Deze afspraken gelden ook dit jaar.

‘Bij toekomstige initiatieven bekijken we nauwgezet in hoeverre deze passend zijn bij het karakter van het omliggende gebied.’

Camperplaatsen

Vlissingen onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor openbare camperplaatsen in de gemeente. In het verlengde van dit onderzoek bekijkt ze of een eventuele openbare camperplaats gecombineerd kan worden met de tijdelijke plaatsing van de behuizing van de kermisexploitanten.