Tussen 1876 en 1880 verscheen een standaardwerk over de Nederlandse scheepsbouw dat bij het grote publiek nauwelijks bekend is.

Het Vlissingse gemeentearchief heeft dit ‘Memoriaal van de Marine’, geschreven door Bruno Joannes Tideman (1834-1883), gedigitaliseerd.

"Voor iedereen die is geïnteresseerd in de industriële geschiedenis in het algemeen en de maritieme historie in het bijzonder is dit Memoriaal van de Marine een absolute must", stelt gemeentearchivaris Ron van Maanen maandag.

Auteur Tideman is volgens het archief de belangrijkste Nederlandse negentiende-eeuwse marine-ingenieur.

"Net als zijn collega’s bezocht Tideman buitenlandse marines en werven en voerde een uitvoerige correspondentie om de ontwikkelingen in de scheepsbouw bij te houden."

Vertraging

"In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, werd binnen de Koninklijke Marine wel degelijk gekeken naar wat elders gebeurde en -weliswaar soms met jaren vertraging- ook hier doorgevoerd."

Tideman was én iemand uit de praktijk én iemand die scheepsbouw vanuit een wetenschappelijke invalshoek benaderde.

Hij begon zijn loopbaan op de marinewerf in Vlissingen in 1857, een werf die in haar korte bestaan van 1814 tot 1867 een belangrijke rol speelde in de technische innovatie van de Koninklijke Marine.

De Schelde

"Tideman is echter veel bekender als de man op de achtergrond bij de oprichting van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in 1875."

"Hij nam het feitelijke initiatief voor de oprichting van deze scheepswerf. Drie van de in het Memoriaal beschreven schepen, namelijk de Buffel, de ook in Vlissingen bekende Schorpioen (foto) en de Bonaire, bestaan tot op de dag vandaag."

Omdat, voor zover bekend, slechts enkele exemplaren van het naslagwerk beschikbaar zijn bij musea heeft het Gemeentearchief Vlissingen het boek gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via Open Cultuur Data.