Na jaren van plannen maken en onderhandelingen hebben de gemeente Middelburg en Frans Lievens overeenstemming bereikt over de (financiële) toekomst van de schouwburg in Middelburg. 

Vrijdag hebben de partijen een exploitatieovereenkomst, een huurovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst ondertekend. Er wordt alleen nog gesproken over de renovatie. De gemeente Middelburg zegt dat hierover voor 5 juli een overeenkomst ligt.

Memo

Als de handtekeningen daar eenmaal onder staan is er eindelijk duidelijkheid over de toekomst.

De overeenkomsten worden dinsdag behandeld in het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg.

Tevreden

In een memo aan de gemeenteraad zegt wethouder Chris Simons dat de gemeente tot nu toe tevreden is over de exploitatie van de schouwburg. “De exploitant betrekt ons daar goed bij en we worden via de raad van toezicht goed geïnformeerd. We hebben er alle vertrouwen in dat de exploitatie de komende jaren in goede handen is.”

Nieuwbouw

Over de toekomst van het theater op het Molenwater in Middelburg is jaren gesproken. Lievens ondertekende in 2011 een overeenkomst voor de exploitatie van een nieuw theater in het Molenwaterpark. Dat plan werd een jaar later vanwege de kosten afgeblazen. In de jaren daarna passeerden enkele andere nieuwbouw- en renovatieplannen de revue.