Dijkgraaf aanbevolen voor herbenoeming bij waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen draagt Toine Poppelaars voor een tweede termijn als dijkgraaf voor. De herbenoeming gaat in per 1 mei 2017 en geldt voor een periode van zes jaar.

Poppelaars (foto, rechts) is al sinds mei 2011 dijkgraaf. Eerder was hij gedeputeerde voor de provincie Zeeland.

Voor de procedure tot eventuele herbenoeming hebben de fracties van alle partijen en categorieën uit de algemene vergadering van het waterschap met de dijkgraaf gesproken. Er is teruggeblikt op de afgelopen vijf jaar en de ambities van het waterschap en de dijkgraaf zijn besproken.

"Poppelaars wordt unaniem voorgedragen voor herbenoeming", laat een waterschapswoordvoerder dinsdag weten. "Gezien zijn ervaringen in het openbaar bestuur, zijn grote politieke bestuurlijke netwerk en zijn functioneren als dijkgraaf in de afgelopen vijf jaar, is het logisch dat de dijkgraaf zijn functie continueert."

Zelf wil Poppelaars volgens het schap ook blijven.

Kroon

Tijdens de algemene vergadering van 26 mei wordt de aanbeveling tot herbenoeming besproken. Het besluit gaat daarna naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. Zij sturen de aanbeveling met eventuele eigen beschouwingen naar de minister van Infrastructuur en Milieu, waarna de Kroon de dijkgraaf benoemt.

Tip de redactie