Dag van de Cardiologie in Middelburg

Op initiatief van cardiologen van het ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen vindt zaterdag (21 mei) de gratis toegankelijke Dag van de Cardiologie plaats in Studio A58 in Middelburg voor inwoners van Zeeland.

Tussen 9.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers zich laten informeren over hart- en vaatziekten en onderzoeken ondergaan.

Met de culturele activiteiten, kraampjes en gezonde recepten die topkok Edwin Vinke bereidt is de Dag van de Cardiologie boeiend voor jong en oud.

Voorkomen

Over enkele jaren is 25 procent van de Zeeuwse bevolking 65 jaar of ouder. Dan kampt de provincie met dubbele vergrijzing, want jongeren trekken weg uit Zeeland. Daardoor zijn vacatures, bijvoorbeeld in de zorg, moeilijker in te vullen. 

"Om de zorg dichtbij huis te houden is het belangrijk dat we intensiever samenwerken", leggen de cardiologen uit. "Ook is het belangrijk dat mensen hun gezondheid positief beïnvloeden."

Tijdens de Dag van de Cardiologie bespreken de cardiologen diverse onderwerpen, zodat u symptomen van hartklachten leert herkennen. Dat helpt ernstige schade en zelfs overlijden te voorkomen. Het is deze dag ook mogelijk om 'zelf te dotteren'.

Tijd

'Tijd is spier' is een bekende uitdrukking binnen de cardiologie. Dit betekent dat bij langer zuurstoftekort, bijvoorbeeld door een hartinfarct, meer spierweefsel onherstelbaar beschadigt. "Daarom is het belangrijk dat patiënten zo snel mogelijk worden gedotterd."

Voor 2010 werden zij overgebracht naar dottercentra in Antwerpen, Breda of Gent en dat kostte veel tijd. Met de komst van het Cardiologisch Interventie Centrum (CIC) in Terneuzen in 2010 kunnen Zeeuwen veel sneller worden behandeld dan voorheen.

"Dit heeft ertoe geleid dat veel minder patiënten overlijden aan een hartinfarct en dat de schade aan de hartspier veel beperkter blijft." Hoe minder schade aan het hart, hoe beter de levenskwaliteit en overlevingskans op langere termijn.

Kostbaar

De tijd is kostbaar vanaf het eerste moment van pijn op de borst. Internationaal wordt ernaar gestreefd om de tijd tussen het arriveren in het ziekenhuis en de dotterbehandeling onder de negentig minuten te brengen.

"Het cardiologisch team in Terneuzen heeft deze tijd kunnen reduceren tot zo’n twintig minuten. Dankzij het oprichten van een Eerste Hart Hulp is ook de tijdsduur voor het diagnosticeren van minder duidelijke hartinfarcten teruggebracht van ongeveer twee uur – de gemiddelde tijd op een afdeling Spoed Eisende Hulp – naar twintig minuten."

Symptomen

In de keten van eerste klachten van pijn op de borst tot en met behandeling in het CIC zitten nog twee zwakke schakels.

"Eén daarvan is het vervoer naar het CIC. Dit komt door de relatief grote afstanden in Zeeland en een wegennet dat grotendeels uit B-wegen bestaat. In het toeristenseizoen is het ook druk op deze wegen."

De andere schakel is het herkennen van alarmsymptomen van zuurstofgebrek in het hart en het inschakelen van de huisarts of 112.

"Zeeuwen zijn geen klagers en trekken vaak laat aan de bel of herkennen de klachten niet." Om de bevolking deze symptomen beter te laten herkennen krijgen zij hierover voorlichting op de Dag van de Cardiologie.

Tip de redactie