De woningcorporaties Woonburg op Walcheren en Zeeuwland uit Schouwen-Duiveland gaan na de beoogde fusie in 2017 verder onder de naam Zeeuwland. 

Het logo en de huisstijl van de Schouwse corporatie blijven bestaan. Volgens de besturen zou een nieuwe huisstijl alleen maar extra kosten met zich meebrengen.

Marco van der Wel, momenteel directeur van Woonburg, wordt directeur van de nieuwe woningcorporatie. Directeur Antoine de Ceuster van Zeeuwland maakt vanaf 1 maart 2017 gebruik van de vervroegde pensioenregeling.

Commissarissen

Er komt een nieuwe raad van commissarissen, die bestaat uit vijf leden. Woonburg draagt daarvoor twee mensen voor, Zeeuwland drie. Bij de nieuwe organisatie is plaats voor zo’n 45 fte. Nu werken er bij de twee organisaties 54 fte.

Zierikzee

De backoffice van het nieuwe Zeeuwland komt in het huidige kantoor van die organisatie in Zierikzee.

Het kantoor van Woonburg op Karreveld in Koudekerke wordt afgestoten.

De nieuwe corporatie wil na de fusie in nauw contact blijven met alle huurders. Daarom krijgt elk werkgebied een accountmedewerker, die weer samenwerkt met de mensen in het veld.

Gesprekken

De juridische fusie moet op 1 januari rond zijn, de organisatorische fusie op 1 juli. Dat staat in de intentieovereenkomst die woensdag is ondertekend.

Tot die tijd zijn de corporaties met de gemeenten, huurdersorganisaties, bewonerscommissies en ondernemingsraden in gesprek over de gevolgen van de fusie.

Bij Woonburg werken nu 21 fte. Ze heeft 1900 woningen. Zeeuwland heeft 33 fte in dienst en 4000 huizen.