Het gemeentelijke beleid leidt nog niet tot minder overlast van fietsen in de binnenstad vindt de Middelburgse CDA-gemeenteraadsfractie.

In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders zegt raadslid Jan Zwemer woensdag de indruk te hebben dat de handhaving niet optimaal is. ‘Ligt dat aan onvoldoende regels of aan beperkte inzetmogelijkheden voor de handhaving?’, schrijft Zwemer.

Het raadslid vraagt in hoeverre de plannen om het fietsparkeren in en om de binnenstad te reguleren gerealiseerd zijn. Hij wil weten welke evaluatiegegevens dit oplevert en welke bijstellingen de komende jaren noodzakelijk zijn.

Bij het herzien van fietsmobiliteit in de binnenstad gaat het CDA voor toegankelijkheid van de hele binnenstad voor fietsers tot 11.00 uur en na 11.00 uur voor een fietsvrije kern van de binnenstad, met optie voor ontheffing. ‘Waarom laat het college zich niet hierdoor leiden?’

Leefbaarheid

In het afwegen van de belangen van ondernemers, recreanten en bewoners heeft de overheid de taak om in dialoog met de verschillende belanghebbenden regels op te stellen en te handhaven en voorzieningen mogelijk te maken.

‘Het fietsparkeren is een al lang bestaand aandachtspunt voor de leefbaarheid in de binnenstad. Bewoners geven aan dat het optreden van de gemeente hierin onvoldoende zichtbaar is. Het fietsparkeren leidt tot verrommeling van de binnenstad en aantasting van de leefbaarheid.’