De Vlissingse gemeenteraadsfracties lichten donderdag in een bijeenkomst in het gemeentehuis hun ideeën toe bij het plan van het college van burgemeester en wethouders om driehonderd asielzoekers vijf jaar onder te brengen in een asielzoekerscentrum op de sportvelden van Baskensburg in Vlissingen.

De gemeenteraad gaat niet in debat over het onderwerp en neemt ook geen besluit, maar zetten hun standpunten uiteen. 

Nadat de gemeenteraadsfracties hun opvattingen hebben gedeeld, nemen b&w een definitief besluit over het plan.

Het college liet eerder al weten het haar ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ te vinden om asielzoekers op te nemen in haar gemeenschap.

Bij een informatiebijeenkomst zei wethouder Sem Stroosnijder dat uit onderzoek is gebleken dat het terrein van de sportvelden ten noorden van sporthal Baskensburg de beste locatie is hiervoor. "Dit terrein is beschikbaar, eigendom van de gemeente en er zijn geen andere plannen voor, zoals bijvoorbeeld voor het Scheldekwartier. Ook zijn hier voorzieningen in de buurt, zoals een supermarkt en bushalte."

Begeleiding

Het college van burgemeester en wethouders wil ingaan op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om driehonderd mensen op één plek op te vangen, omdat het COA dan 24 uur per dag begeleiding levert.

Bij opvang van minder mensen is er minder begeleiding.

Kleinschaligere opvang op meerdere plaatsen in de gemeente is duurder. ‘Het is ook een geldkwestie’, zei Stroosnijder bij de informatiebijeenkomst. De kosten voor een azc betaalt het COA.

Bijwonen

Bij deze adviesraad kunnen belangstellenden inspreken over het plan. Wie dat wil, moet zich voor 12 mei 12.00 uur aanmelden via e-mail griffie@vlissingen.nl.