Zeeland is woensdag om 20.00 uur twee minuten stil ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.

In veel Zeeuwse dorpen en steden vinden openbaar toegankelijke Dodenherdenkingen plaats.

Al deze plechtigheden komen samen bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Die wordt live uitgezonden op de televisie.

Op 4 mei herdenkt Nederland verschillende groepen slachtoffers. De basis voor de herdenking vormen volgens het Nationaal Comité 4 en 5 Mei de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Slachtoffers

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen naast militairen ook grote aantallen burgers om. Zowel in Europa als Zuidoost-Azië overleden veel mensen, omdat zij in verzet kwamen of als gevolg van oorlogsgeweld of uitputting.

Vrijwel de meeste slachtoffers vielen echter door doelbewuste en systematische vervolging en moord. Onder hen waren Joden, Sinti en Roma en andere groepen die de nazi’s als minderwaardig beschouwden.

Sinds 1961 herdenkt Nederland ook de Nederlanders die zijn omgekomen toen ze van overheidswege uitgezonden waren in het buitenland. Zij zijn slachtoffer geworden tijdens een conflict of oorlogsgeweld waarbij de Staat der Nederlanden betrokken was.