Met uitzondering van de PvdA hebben de partijen in de gemeenteraad van Middelburg vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gang van zaken bij het Walcherse zorgloket Porthos. 

Aanleiding zijn berichten over problemen rondom privacy van cliënten en de deskundigheid van medewerkers.

Ambtenaren van het Walcherse zorgloket vragen ouders onder meer naar medische gegevens en het verloop van behandelmethoden van hun kinderen, terwijl zij geen medisch specialisten zijn.

Dat gebeurt in andere Zeeuwse gemeenten niet. Bovendien is het de vraag of het mag.

Urgentie

De Middelburgse raadsleden hebben twee weken geleden al over het onderwerp gesproken met wethouder Saskia Szarafinski van de gemeente Middelburg, maar willen met de 23 vragen die ze stellen ‘het belang en de urgentie nadrukkelijk aangeven’.

Een van de vragen is of het college vindt dat je als "regievoerder op de stoel van de zorgprofessional kunt gaan zitten".

Autoriteit

Ook willen D66, GroenLinks, SP, CDA, LPM, VVD, SGP en de ChristenUnie weten of de handelwijze van Porthos mensen en organisaties zou kunnen schaden.

Daarnaast willen ze weten wie allemaal inzicht heeft in de gegevens, waarom de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen het anders doen dan andere Zeeuwse gemeenten en of het college bereid is de Autoriteit Persoonsgegevens mee te laten kijken bij Porthos.