Vanwege de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging van de Noordpoortbrug in Middelburg is de Noordsingel vanaf 9 mei ongeveer een week dicht tussen de tussen Noordpoortbrug en Noordweg.

Op 28 september heeft de gemeenteraad besloten tot het vervangen van de Noordpoortbrug. Het slopen en vervangen van de brug begint na de zomervakantie.

Er wordt al enige maanden gewerkt aan de voorbereiding van het project. Vooruitlopend op het vervangen van de Noordpoortbrug leggen nutsbedrijven de in de brug aanwezige voorzieningen, zoals water en elektra voor de zomervakantie om, zodat de brug vrij is van kabels en leidingen.

Dit gebeurt via twee gestuurde boringen op enige afstand van de brug. De eerste boring bevindt zich aan de noordoostzijde van de brug en wordt uitgevoerd vanaf de Noordsingel. Het wegvak tussen Noordpoortbrug en Noordweg is dan afgesloten voor doorgaand verkeer.

Voetgangers ondervinden weinig hinder van de werkzaamheden. Parkeren blijft beperkt mogelijk.

De werkzaamheden starten op maandag 9 mei en zullen ongeveer een week in beslag nemen. Aansluitend worden in de weken daarna aanvullende werkzaamheden verricht waarvoor geen verkeersmaatregelen nodig zijn.

Juni

De tweede boring bevindt zich ten zuidwesten van de Noordpoortbrug en wordt gemaakt voor het omleggen van waterleiding en elektrakabels.

Deze boring wordt uitgevoerd in de week van 27 juni. De werkzaamheden worden vanaf de Seissingel uitgevoerd. 

Aansluitend worden in de weken daarna tot de zomervakantie aanvullende werkzaamheden verricht voor het leggen van de nieuwe kabels en leidingen.

Te zijner tijd worden omwonenden hierover nader geïnformeerd. Indien nodig stelt de gemeente Middelburg ook hiervoor tijdelijke verkeersmaatregelen in.