Veertien inwoners van de gemeente Middelburg hebben dinsdag een lintje ontvangen in het stadhuis aan de Markt. Twee personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: de heren Beijer en Van Liere. 

Mevrouw Verwei, Stevense, Smitskamp, Joosse, Boone en Blokpoel zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zo mogen ook meneer Kamerling, Van de Ven, Van Hoorn, Meedendorp, Sweere en De Wolf zich voortaan noemen.

Ridders

K. Beijer (66) is geridderd voor onder meer zijn werk van 1990 tot 1994 als penningmeester voor het Calvijn College in Middelburg. 

Sinds 2013 is hij lid en financieel controleur van het India-Comité, onderdeel van het Deputaatschap Bijbelverspreiding. Beijer gaat jaarlijks naar India om het reilen en zeilen van de stichting te controleren.

Sinds 2015 is hij penningmeester van de Stichting Vrienden van de Matthew Henry. Deze stichting vertaalt het complete Bijbelcommentaar van Matthew Henry in het Indonesisch en promoot deze Bijbelverklaring in Indonesië.

W.N. van Liere (59) is geridderd, omdat hij onder meer van 1973 tot 1985 lid was van de jeugdraad van de Nederlandse Hervormde Kerk in Oostkapelle. Ook was hij hoofd van de Mensa-commissie van de VU Amsterdam en voorzitter en medeoprichter van het Zeeuws Genootschap.

Mede door zijn inzet kon de Concert- en Gehoorzaal (nu Zeeuwse Concertzaal), die vanwege de uitzonderlijk goede akoestiek nationale en internationale bekendheid geniet, behouden blijven. De rol die Van Liere daarbij speelde, was cruciaal.

Lid

J. Blokpoel-Louws (70) is onder meer vanaf 1987 secretaris van en vrijwilliger bij Wandelvereniging ’t Zand in Middelburg is. 

A. Kamerling (71) is onder meer sinds 1988 coördinator sociaal vervoer en chauffeur van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Walcheren. 

G.K. Boone-Kwak (79) is onder meer sinds 1975 vrijwilliger is bij Wandelvereniging ’t Zand in Middelburg. 

R. van de Ven (63) heeft een lintje gekregen, omdat hij sinds 1975 bestuurslid en vrijwilliger is bij Wandelsportvereniging ’t Zand. 

A.F. van Hoorn (67) is verrast met een lintje, omdat hij vanaf 1994 onder meer vrijwilliger is bij HCC (Landelijke Vereniging voor Computergebruikers).

J.A. Joosse-van de Water (80) heeft onder meer in 1987 de meezinggroep 'De Liederentafel' in Middelburg opgericht. 

M.P. Meedendorp (59) richtte onder meer Stichting Behoud de Arne op, om het verenigingsgebouw in Arnemuiden te redden en een grootschalige renovatie te realiseren.

S. Smitskamp (75) kreeg haar lintje, omdat ze onder meer sinds 1960 actief lid is van de PvdA in Middelburg. 

L.E. Stevense-Boon (69) heeft onder meer sinds 1994 diverse functies bij Terre des Hommes. 

W.R. Sweere (73) is onderscheiden, omdat hij onder meer sinds 1980 vrijwilliger is bij de Middelburgse Turnvereniging MTV’69. Begin jaren '80 was hij ook actief voor de drumband die tot MTV behoorde. 

J.S. Verwei-de Moor (72) is al sinds 1981 op allerlei manieren betrokken bij voetbalvereniging Zeelandia, nu Zeelandia Middelburg. Zo is ze stadionspeaker.

C. de Wolf (64) is verrast met een lintje, omdat hij vrijwilliger is bij Speeltuinvereniging Nieuw Middelburg en zich ook op andere manieren inzet voor saamhorigheid in deze wijk.