In de gemeente Veere zijn dinsdag koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan vijf personen. 

Harry Buiter uit Veere is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Lidy Weststrate-Rombouts uit Koudekerke, Corry Moens-Jobse uit Aagtekerke, Rob Augustijn uit Oostkapelle en Pieter Lievense uit Aagtekerke zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Buiter ontving zijn onderscheiding, omdat hij onder meer sinds 1995 nauw betrokken is bij de Stadsraad Veere, waar hij op diverse gebieden hulp en ondersteuning biedt.

Ook was de heer Buiter betrokken bij de organisatie van de open tuinen dagen in de stad Veere en van 2010-2016 was hij voorzitter van de Stichting Delta Cultureel in Veere.

Weststrate-Rombouts

Lidy Weststrate-Rombouts kreeg haar onderscheiding, omdat zij zich onder meer sinds 1978 inzet voor de Stichting Vluchtelingenwerk en gezinnen heeft begeleid en wegwijs gemaakt in de Nederlandse samenleving.

Van 2002 tot 2015 is zij lid geweest van de Dorpsraad Koudekerke. Sinds 2009 is ze werkzaam als vrijwilliger bij het Woonzorgcomplex de Brouwerij in Koudekerke. 

Lievense

Pieter Lievense ontving zijn onderscheiding, omdat hij zich al sinds 1974 inzet voor de Protestantse Kerk Aagtekerke (PKA) als kerkrentmeester en ouderling en de kerkledenadministratie verzorgt.

Sinds 1978 is hij penningmeester van zangvereniging Nut en Genoegen en is hij betrokken bij de organisatie van de rommelmarkt.

Moens-Jobse

Corry Moens-Jobse kreeg haar onderscheiding, omdat ze onder meer van 1978 tot 2008 betrokken was bij de protestantse kerk Aagtekerke.

Van 1999 tot 2010 nam zij het initiatief en organiseerde zij herdenkingsdiensten voor de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

Sinds 2006 is ze secretaris en bestuurslid van de Zonnebloem afdeling Middelburg en vanaf 2011 werkt zij als vrijwilliger bij zorgcentrum Sandenburgh Veere.

Augustijn

Rob Augustijn kreeg zijn onderscheiding, omdat hij onder andere sinds 2002 bestuurslid is van de Nederlandse Patiëntenvereniging afdeling Walcheren (NPV).

Van 2002 tot 2012 was hij secretaris van de werkgroep ontwikkelingssamenwerking en milleniumwerkgroep van de gemeente Veere.

Van 1998 tot 2010 was hij lid van de Cliëntenraad Ziekenhuis Walcheren tot aan de fusie met de Oosterscheldeziekenhuizen tot ADRZ (Admiraal De Ruyter Ziekenhuis).