Het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf kan haar voordeel doen met het nieuwe internationale programma Crossroads 2. Vanuit dit project krijgen mkb’ers inhoudelijke en financiële ondersteuning bij vernieuwende, grensoverschrijdende projecten.

Crossroads 2 wil het mkb in Nederland en Vlaanderen bij elkaar brengen door hun plannen te ondersteunen.

Crossroads 2 is een vervolg op Crossroads 1. Dat werd in 2009 opgezet om bedrijven in de grensregio Vlaanderen-Nederland te helpen bij het toepassen van nieuwe technologieën.

Honderd bedrijven waren betrokken bij 21 innovatieprojecten, dertien haalbaarheidsstudies en 32 proeftuinexperimenten. 650 bedrijven hebben deelgenomen aan de activiteiten van Crossroads 1.

Crossroads 2 is één van de grootste projecten binnen het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Vlaanderen

Er is 7,25 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Vlaanderen.

De andere financiers voor Crossroads zijn onder meer het ministerie van Economische Zaken en de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

De Bredase wethouder Boaz Adank stelt maandag dat innoveren voor bedrijven van groot belang is om concurrerend te blijven. "Maar vaak kunnen bedrijven het niet alleen. Slimme combinaties met andere bedrijven zijn daarom belangrijk. Crossroads 2 kan die koppeling maken."

Logistiek

Bovendien richt het programma zich precies op de sectoren waarin deze regio sterk is. "Dat zijn maintenance, logistiek en biobased, waarbinnen high tech en chemie en materialen ook spelen."

Het programma loopt drie jaar. De subsidieregeling wordt binnenkort opengesteld. Bij Economische Impuls Zeeland kunnen bedrijven ook meer informatie opvragen.