Porthos is het zorgloket voor inwoners van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg die begeleiding nodig hebben op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn, opvoeden en opgroeien.

De drie gemeenten laten Porthos onderzoeken hoe het loket zichtbaarder en toegankelijker kan zijn in de dorpen en wijken. Daarnaast reorganiseren de gebiedsteams van Porthos.

Deze teams van professionals helpen inwoners en gezinnen met complexe problemen. 

Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onder meer de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet werken de drie Walcherse gemeenten samen en hebben Porthos opgezet.

Omdat dit nieuwe taken zijn voor de gemeenten, evalueren zij hun werkwijze en voeren regelmatig vernieuwingen door.

Gebiedsteams

Voor problemen waarbij sprake is van een gemiddeld of hoog veiligheidsrisico zet Porthos gebiedsteams in. Daarin werken professionals van verschillende disciplines samen om inwoners te ondersteunen bij het aanpakken van een probleem.

"Uit evaluatiegesprekken met de professionals uit de gebiedsteams, blijkt dat zij de teams verder willen ontwikkelen", laat een woordvoerder namens de drie gemeenten weten.

Eén van de belangrijkste wijzigingen is het aantal gebiedsteams. "Het aantal cases laat het toe om terug te gaan naar minder teams. We gaan van tien naar vier: Middelburg Noordwest en Veere, Middelburg Zuidoost, Vlissingen Noordoost en Vlissingen Middencentrumwest."

Vaste kern

De gebiedsteams bestaan uit een vaste kern van professionals van Welzijn, Maatschappelijk Werk Walcheren (inclusief voormalig MEE Zeeland) en Intervence.

Deze medewerkers zijn sleutelwerkers. Zij zijn voor de inwoner het vaste aanspreekpunt en zorgen voor afstemming tussen verschillende professionals.

Doorontwikkelen

Bij de evaluatie van de gebiedsteams gaven de medewerkers aan dat de gezamenlijke aanpak winst oplevert, ook bij ingewikkelde problemen zonder veiligheidsrisico.

Porthos en de Walcherse gemeenten willen de multidisciplinaire werkwijze daarom ook voor deze situaties inzetten.