Basisschoolleerlingen in heel Zeeland doen vrijdag mee aan de Koningsspelen. 

Op veel scholen begint deze sportieve en feestelijke dag met een gezamenlijk Koningsontbijt.

De Koningsspelen zijn voor alle kinderen in het basisonderwijs en in 2013 voor het eerst georganiseerd ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander.

Sinds de eerste editie nemen jaarlijks meer dan een miljoen kinderen en rond de 5400 basisscholen deel aan de Koningsspelen.

Het doel van deze dag is kinderen laten zien hoe belangrijk én leuk het is om samen te ontbijten en te bewegen.