Zo’n honderdvijftig belangstellenden bezochten dinsdag de twee inloopbijeenkomsten over het plan voor een asielzoekerscentrum (azc) op het terrein van sporthal Baskensburg in Vlissingen.

Omwonenden uitten vooral zorgen over de veiligheid in hun buurt als er driehonderd asielzoekers komen wonen.

In de sporthal beantwoordden vertegenwoordigers van onder meer het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), de politie, Vluchtelingenwerk en de gemeente Vlissingen vragen van bezoekers.

Twee wijkbewoonsters vertelden geschrokken te zijn toen ze hoorden van het plan om driehonderd asielzoekers voor ten minste vijf jaar te huisvesten bij Baskensburg. "Mijn eerste gedachte was, jeetje waar beginnen we aan?", aldus de ene Vlissingse.

Nu hebben de vrouwen een dubbel gevoel. "De mensen moeten ergens naartoe, maar ik denk ook aan de veiligheid op straat. Aan de andere kant zijn zij misschien banger voor ons. Voor die mensen is de situatie erger."

Politie

De twee zeiden zich veiliger te voelen als ze weten dat ze aan de bel kunnen trekken als er iets aan de hand is. "Bij een onveilige situatie kunt u altijd 112 bellen", legde agent Arnold Plas uit.

"Maar ik ben in de overtuiging dat het niet onveiliger is bij een asielzoekerscentrum. Je hebt misschien van een paar bewoners last, maar dat is in de samenleving ook zo."

Plas kreeg veel vragen over de inzet van de politie bij een azc. Hij legde uit dat de politie samen met het COA, de beveiliging en de gemeente afspraken maakt over de beveiliging.

"Onze auto’s rijden 24 uur per dag en kunnen snel reageren op incidenten. Deze wijk heeft een wijkagent en daar zetten we een extra man naast voor het azc."

Alternatieven

Een alleenstaande vrouw zei ook gemengde gevoelens te hebben over het plan. "De asielzoekers mogen komen, maar ik voel me dan toch minder veilig. Zijn er geen alternatieven?"

Wethouder Sem Stroosnijder vertelde haar dat uit onderzoek is gebleken dat het terrein van de sportvelden ten noorden van sporthal Baskensburg de beste locatie is.

"Dit terrein is beschikbaar, eigendom van de gemeente en er zijn geen andere plannen voor, zoals bijvoorbeeld voor het Scheldekwartier. Ook zijn hier voorzieningen in de buurt, zoals een supermarkt en bushalte."

Geldkwestie

Het college van burgemeester en wethouders wil ingaan op het verzoek van het COA om driehonderd mensen op één plek op te vangen, omdat het COA dan 24 uur per dag begeleiding levert. Bij opvang van minder mensen is er minder begeleiding. 

Kleinschaligere opvang op meerdere plaatsen in de gemeente is duurder. "Het is ook een geldkwestie", zei Stroosnijder. De kosten voor een azc betaalt het COA.

De wethouder zei de zorgen van de Vlissingers te begrijpen. "We nemen die zorgen serieus. Zo houden we bijeenkomsten voor omwonenden om hen bij het proces te betrekken."

De gemeente besluit op 13 mei definitief over het plan.