De Lokale Partij Vlissingen (LPV) wil dat zo snel mogelijk wordt onderzocht of het afbreken van de Scheldekraan wel nodig is.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen heeft twee weken geleden gezegd dat het noodzakelijk is, omdat de fundering van de Jan Weugkade te slecht is en er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Opslaan

Het gemeentebestuur wil hem demonteren en ergens tijdelijk opslaan. Na restauratie van de kades kan hij opnieuw worden opgebouwd. De LPV heeft hier geen vertrouwen in. Gemeenteraadslid Wim Hirdes is bang dat demontage het einde is van de kraan, omdat de gemeente Vlissingen geen geld heeft.

Kraanbaan

Volgens hem kan de kraan ook in zijn geheel worden verplaatst. Hiervoor moet wel gebruik worden gemaakt van de deels gedemonteerde kraanbaan.

Via de baan, waarvan een deel opnieuw moet worden aangelegd, zou hij in zijn geheel kunnen worden verplaatst naar een veilige plek. De baan werd regelmatig gebruikt toen De Schelde nog in bedrijf was. Hirdes zegt dat enkele deskundigen deze mogelijkheid met hem hebben gedeeld.