Om het plan voor een asielzoekerscentrum (azc) toe te lichten houdt de gemeente Vlissingen dinsdag twee inloopbijeenkomsten voor belangstellenden.

Die vinden plaats op de beoogde locatie voor het azc, namelijk het terrein van Baskensburg in Vlissingen.

Geïnteresseerden kunnen zich voor dinsdag aanmelden voor een bijeenkomst tussen 16.00 en 17.30 uur en tussen 18.30 en 20.30 uur.

Leden van het college van burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geven informatie over het gemeentelijk besluit voor het azc, het verzoek voor het centrum van het COA, de locatie en de procedure voor de realisatie.

Ook hangen er tekeningen van de locatie.

Driehonderd

Het Vlissingse college van burgemeester en wethouders wil ingaan op het verzoek van het COA om driehonderd asielzoekers in ieder geval vijf jaar op te vangen op het terrein van sporthal Baskensburg.

Het definitieve besluit volgt op 13 mei.