De gemeente Middelburg heeft samen met tientallen inwoners een visie gemaakt met de naam ‘Middelburg over tien jaar’. Aan de hand van deze visie wil de gemeente samen met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties onderzoeken welke rollen zij gezamenlijk in deze veranderende samenleving kunnen spelen.

Hierbij worden alle gemeentelijke taken tegen het licht gehouden.

Mede ingegeven door de bezuinigingen die de gemeente Middelburg moet realiseren, wil ze weten hoe mensen de toekomst van de gemeente Middelburg zien.

Welke taken moet de gemeente blijven uitvoeren en welke niet meer? Kunnen taken die nu nog de gemeente voor haar rekening neemt ook anders uitgevoerd worden en zo ja, hoe en door wie?

Wat vinden inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hierbij belangrijk? Ook wil Middelburg van deze partijen weten wat zij zelf kunnen doen.

Efficiënter

Omdat de samenleving verandert – burgers moeten meer zaken zelf regelen – bezint de gemeente Middelburg zich op haar toekomstige rol. Ze bekijkt onder meer welke taken ze volgens de wet niet hoeft uit te voeren en of en hoe die op een andere manier gedaan kunnen worden, bijvoorbeeld door uitbesteding of inzet van de burgers.

Ook onderzoekt de gemeente of haar wettelijke taken efficiënter uitgevoerd kunnen worden en wat de effecten zijn als ze stopt met niet-wettelijke taken.

De eerste taken die Middelburg onder de loep neemt vallen onder de beleidsterreinen van onder meer kunst en cultuur, sport, onderwijs, vastgoed en economische aangelegenheden.

Inwoners

Binnenkort vinden gesprekken plaats met de mensen die dit direct aangaat. Daarnaast wil de gemeente graag de mening van alle inwoners horen.

De komende weken komen op de Facebookpagina van de gemeente Middelburg diverse onderwerpen en taken voorbij. Inwoners kunnen daar een mening achterlaten. Chatten of bellen is ook mogelijk.

De gemeente bekijkt voor de taken onder meer de verhouding tussen prijs en kwaliteit ten opzichte van andere overheden en de mogelijkheden voor samenwerking met andere partijen bij de uitvoering.

Voor niet-wettelijke taken brengt Middelburg in kaart wat de gevolgen zijn als ze stopt met de uitvoering en hoe ze kan bijdragen om de gevolgen van het stoppen te verzachten. Ook de subsidies worden onder de loep genomen.

Kijk voor meer informatie op www.middelburg.nl/takendiscussie.