De POV (Progressief Ondernemend Vlissingen) is tegen het plan van het college van burgemeester en wethouders om vijf jaar lang driehonderd asielzoekers op te vangen op het terrein van sporthal Baskensburg in Vlissingen.

Volgens de partij dient het plan geen enkel Vlissings belang. “Integendeel, het kan de ontwikkeling van Vlissingen als vestigingsplaats verstoren.”

De partij vindt dat de gemeente geen grootschalig opvangcentrum voor asielzoekers moet realiseren. “Vlissingen heeft de komende jaren haar handen vol aan de problemen die de artikel 12-status met zich mee brengt”, zegt POV-fractievoorzitter Pim Kraan woensdag.

“De gemeentelijke organisatie is niet op orde. Door de reorganisatie kunnen de extra inspanningen voor dit asielzoekerscentrum niet adequaat worden opgebracht.”

Ook is Vlissingen al jaren een centrumgemeente en heeft relatief gezien veel probleemgezinnen binnen haar grenzen. “Dit effect wordt versterkt door de verplichte vestiging van statushouders in Vlissingen.” 

Ongelukkig

De voorgenomen locatie voor het azc in het middengebied van de stad vindt de POV ongelukkig. “Dit deel van Vlissingen kenmerkt zich door een zwakke sociale samenstelling die veel aandacht nodig heeft.”

Het Vlissingse college moet nog een definitief besluit nemen over het azc. De gemeenteraad heeft een consulterende, maar geen beslissende rol.