De gemeente Middelburg wil af van het preventief financieel toezicht door de provincie. 

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een memo aan de gemeenteraad. Het provinciebestuur houdt al een tijdje een vinger aan de pols, omdat Middelburg geen sluitende begroting voor de jaren 2016 tot en met 2019.

Toestemming

De gemeente moet vanwege het toezicht grote uitgaven eerst voorleggen aan de provincie, die vervolgens wel of geen toestemming geeft.

De provincie had in de meerjarenbegroting vooral problemen met de ingeboekte bedragen voor Orionis, omdat deze nog niet in de begroting stonden van het werkbedrijf zelf, en met een bezuiniging van 140.000 euro op het onderhoud van wegen. Wat dat laatste betreft zou er al sprake zijn van ‘een bepaalde mate van achterstallig onderhoud’. 

Rode cijfers

Middelburg heeft met enige vertraging een herstelplan ingeleverd en daarin nieuwe bijdragen verwerkt. In plaats van een tekort van ruim een half miljoen euro in 2019 houdt Middelburg nu ruim 170.000 euro over.

Voor dit jaar staat er nog wel een tekort van 1.809.168 euro. In 2017 en 2018 schrijft Middelburg ook nog rode cijfers van respectievelijk 2.177.014 euro en 919.492 euro.

De gemeente hoopt dat het college van Gedeputeerde Staten in mei uitsluitsel over het toezicht geeft.