Het meerjarenproject om Schoonenburg in Oost-Souburg te voorzien van een nieuwe riolering en nieuwe bestrating is in volle gang.

De afgelopen maanden is gewerkt aan fase één en die nadert zijn voltooiing. Daarna gaan in fase twee de Lingestraat en Grevelingenstraat en een deel van de Diezestraat en Roerstraat op de schop.

Het renovatieproject voor Schoonenburg bestaat uit zes fases en steeds is een ander deel van de Souburgse wijk aan de beurt. De riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel.

Tegelijkertijd worden de straten en trottoirs opnieuw bestraat en komen er ondergrondse afvalcontainers. Fase één begon in november in de Diezestraat en Hontestraat.

Fases

Fase drie betreft de Roerstraat, Dommelstraat, Dintelstraat en een gedeelte van de Gouwestraat en Geulstraat en fase vier de Amstelstraat, Eemstraat, Reggestraat en een gedeelte van de Gouwestraat en Geulstraat.

Daarna volgen in fase vijf de Hunzestraat en Zaanstraat en tot slot vindt het werk in fase zes plaats in de Spaarnestraat.

De gemeente Vlissingen verwacht dat het werk van fase twee ook zo’n drie, vier maanden in beslag neemt. "Zodra de planning vast staat, stuurt de aannemer de omwonenden een brief", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Ook in deze fase wordt er nieuwe bestrating aangebracht. "De inrichting van de weg blijft hetzelfde."

Speeltuintje

Tegelijk met dit werk wordt het speeltuintje van basisschool het Kompas aan de Diezestraat aangepakt. Er komen speelvoorzieningen, zodat kinderen onder meer kunnen klauteren.

Met de komst van de ondergrondse afvalcontainers in de wijk vroegen meerdere bewoners van Schoonenburg of ze niet alleen de grijze afvalbak moeten inleveren, maar ook de groene.

De gemeente liet daarop weten met de groene kliko’s te blijven werken, omdat veel mensen er nog gebruik van maken. Bewoners mogen ook groen afval in de ondergrondse containers gooien.

Parkeerdruk

De plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers verhoogt de parkeerdruk in de straten, die volgens sommige bewoners van Schoonenburg al hoog is.

De gemeente is niet ingegaan op de suggestie van enkele bewoners om een ondergrondse afvalcontainer te plaatsen op het terrein van de voormalige school aan de Roerstraat vanwege de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Wel richt de gemeente hier enkele parkeervakken in. Dat doet ze ook bij de Spaarnestraat 61 en in het 'doodlopende' deel ter hoogte van Spaarnestraat 8.

Daar waar mogelijk komen er volgens de gemeente extra parkeervakken. Dat kan niet in groenstroken, zoals richting Grote Abeele, aldus Vlissingen.