De Lokale Partij Middelburg (LPM) wil dat het college van burgemeester en wethouders zich sterk maakt voor een aansluiting van de Sloeweg op de Bernhardweg, die ook voor Walcheren gunstig is. 

Op 1 april heeft het college van Gedeputeerde Staten zes varianten gepresenteerd voor de aansluiting. Ze variëren in prijs van amper een miljoen euro tot 22,5 miljoen euro.

Ongelijkvloers

Van de vier permanente oplossingen zijn er bij de trompet- en stervariant - de laatste is de duurste - zowel ongelijkvloerse kruisingen voor automobilisten uit Goes als uit Walcheren.

In de twee zogenoemde Haarlemmermeer-varianten zijn er alleen ongelijkvloerse kruisingen voor het verkeer uit Goes.

"Bent u als college bereid om samen met Vlissingen en Veere er bij de provincie op aan te dringen dat voor één van de varianten wordt gekozen, die ook voor Walcheren optimaal is?", vraagt Piet Kraan in zijn brief aan burgemeester en wethouders. "Het is immers voorstelbaar dat een snelle verbinding met Gent gunstige effecten heeft voor het vestigingsklimaat hier."

Vlot en veilig

Overigens is de doelstelling van de verdubbeling van de Sloeweg altijd geweest om 'vlot en veilig van Goes naar Gent' te rijden. Gedeputeerde Harry van der Maas herhaalde dit bij de presentatie van de zes varianten.