Bij de grootschalige integrale controle in de gemeenten Vlissingen en Middelburg zijn donderdag 31 bekeuringen uitgeschreven. Bij 190 voertuigen was iets justitieel, strafrechtelijk of fiscaal niet in orde. Bij de Belastingdienst is een bedrag van 32.000 euro direct per pin voldaan.

In totaal zijn tussen 13.30 en 20.00 uur 13.000 voertuigen gescand.

Als er aanleiding toe was, verwezen motorrijders van de politie de auto’s en brommers naar het parkeerterrein aan Het Zwin in Middelburg. Daar werden ze uitgebreid gecontroleerd.

De bekeuringen zijn onder meer uitgeschreven voor de technische staat van de auto’s en bromfietsen (waaronder geluid), rijden zonder rijbewijs, onverzekerde voertuigen en rijden onder invloed.

De politie inde voor 2.675 euro aan openstaande boetes. Eén persoon werd in gijzeling genomen voor 112 dagen wegens openstaande boetes.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft op 36 voertuigen beslag gelegd, waarvan er zestien zijn weggesleept, omdat de belastingschuld niet direct kon worden betaald.

De overige twintig voertuigen mochten doorrijden, maar de eigenaren moeten binnen vier weken hun belastingschuld betalen, anders wordt het voertuig alsnog in beslag genomen en verkocht.

Tien eigenaren van voertuigen met buitenlands kenteken krijgen een naheffing van in totaal 15.000 euro vanwege het onterecht rijden met een buitenlands kenteken.

De douane doet onderzoek naar 2 voertuigen.

Uitkering

Orionis Walcheren onderzoekt bij vijftien personen of zij recht hebben op de uitkering die zij krijgen.

Deurwaarders van de gemeente Middelburg inden voor 6.600 euro aan openstaande gemeentelijke belastingen en parkeerboetes. Er werd beslag gelegd op drie voertuigen.

Fraude

Doel van de controle was het zichtbaar aanpakken van fraude en misstanden en daardoor het vergroten van de nalevingsbereidheid onder inwoners en bezoekers van de gemeenten Vlissingen en Middelburg.

De controle vond ook plaats in het kader van de versterkte aanpak van ondermijnende criminaliteit in het district Zeeland.

Signalen die kunnen duiden op ondermijning worden door verschillende overheidsdiensten in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk opgepakt.