Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes introduceert een nieuwe methode voor langdurige infusietherapie. Door de PICC-lijn (Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter) kunnen patiënten eerder naar huis.

De afdeling chirurgie van het ADRZ is na een proef van 3 maanden begonnen met het plaatsen van PICC-lijnen bij patiënten die lang een infuus nodig hebben. Een PICC-lijn is een dun slangetje dat in een bloedvat in de bovenarm wordt ingebracht en eindigt in een groter bloedvat.

De PICC-lijn kan langer blijven zitten dan een gewoon infuus. De techniek is bijvoorbeeld geschikt voor patiënten die langdurig antibiotica, chemotherapie of voeding moeten krijgen.

Waar voorheen een langdurige opname noodzakelijk was, kan een patiënt met een PICC-lijn eerder naar huis.

Daarnaast is een voordeel van de techniek dat patiënten niet meer veelvuldig geprikt hoeven te worden. Ook kan de PICC-lijn gebruikt worden om meerdere keren bloed af te nemen.