De gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere krijgen een taalpunt. Hier kunnen laaggeletterde mensen beter leren lezen en schrijven.

De drie Walcherse gemeenten pakken samen laaggeletterdheid aan. Ze stellen hiervoor 76.000 euro beschikbaar.

De taalpunten komen in de bibliotheken in Middelburg en Vlissingen en Veere krijgt een mobiel punt.

Hoe de gemeenten laaggeletterdheid inhoudelijk terugdringen, is nog niet bekend. “Per 1 mei gaat een coördinator aan de slag met het plan van aanpak”, vertelt de Vlissingse wethouder Josephine Elliott.

Dit plan is gemaakt door de Zeeuwse bibliotheek, Vlissingse bibliotheek, Scalda, de stichtingen Welzijn Middelburg en Veere, Stichting Lezen en Schrijven en de drie gemeenten.

Digitaal

Bij de uitvoering van het plan betrekken de gemeenten vrijwilligersorganisaties. Zij worden ook ingezet om vanuit hun netwerk laaggeletterde mensen te benaderen.

Bij de aanpak hoort ook les in rekenen en digitale vaardigheden.

Volgens Stichting Lezen en Schrijven is één op de negen Nederlanders tussen de zestien en 65 jaar laaggeletterd. Dat zijn 1,3 miljoen mensen.

In de gemeente Vlissingen is dertien tot zestien procent van de bevolking laaggeletterd. In Middelburg en Veere is dat acht tot elf procent.