Woningcorporaties Woonburg en Zeeuwland onderzoeken of ze kunnen fuseren. 

In september moeten de directeur-bestuurders en raden van commissarissen een definitief besluit nemen over het samengaan. Eind 2016 zou de fusie een feit moeten zijn.

De corporaties denken met de stap een miljoen euro per jaar te kunnen besparen. Noodzakelijk, zeggen ze, omdat ‘de financiële ruimte steeds meer wordt beperkt door extra heffingen, belastingen en administratieve kosten’ sinds de invoering van de nieuwe woningwet in 2015.

Minder managers

Er komt straks één directeur-bestuurder en één raad van commissarissen, minder managers, één kantoor op een centrale locatie en de administratieve processen worden samengevoegd. “Doel van de fusie is een efficiënte, compacte en financieel gezonde corporatie met een passend woningaanbod en dienstverleningsniveau”, zeggen de partijen.

Kwaliteit

De besparingen worden volgens hen ingezet voor ‘de kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen’.

Woonburg, dat 1900 woningen heeft in de gemeenten Veere en Vlissingen, en Zeeuwland, de corporatie in Schouwen-Duiveland met zo’n 4000 huizen, hebben naar eigen zeggen dezelfde ambities en de trends in hun werkgebieden komen overeen.

De plattelandsregio’s hebben te maken met krimp, vergrijzing, ontgroening, vereenzaming en terugloop van voorzieningen.