Middelburg zoekt nieuw Rozenmeisje

Middelburg Rozenstad is op zoek naar een opvolger voor Rozenmeisje Maria de Visser.

Maria de Visser is vorige week naar Japan vertrokken voor haar studie. Ze heeft zich twee jaar vrijwillig ingezet voor Middelburg Rozenstad en veel voor de promotie betekend.  

“Voor mijn studie Human Resource Management (HRM) was ik vijf maanden in Korea," vertelt ze. Toen ze terugkwam in Middelburg, in maart 2014, werd ze Rozenmeisje.

"Ik vind het leuk om bij allerlei evenementen en de voorbereidingen daarvan te helpen en heb me ook ingezet voor de Jongeren Projectgroep Middelburg Rozenstad,” aldus Maria.

Stadsstoel

Ze heeft geprobeerd om de verbindende factor te zijn tussen de initiatieven van de jongeren en de andere activiteiten van Stichting Middelburg Rozenstad.

“Waar ik de leukste herinneringen aan heb is de Nacht van de Nacht. In de Verspassage hebben we de stadsstoel neergezet en daarmee kon iedereen op de foto. Ik houd ervan om mensen samen te brengen en een gezellige sfeer te creëren.”

Haar laatste evenement was begin maart tijdens NLdoet in de Edelstenenbuurt. Maria deelde die dag rozenbonbons en cake uit en sjouwde rond met de kruiwagen met rozen.

“Het is een fantastische buurt waar de bewoners gewoon zichzelf zijn. Ze willen met zoveel passie iets moois van hun wijk maken. Dat was duidelijk te zien aan de vierenzestig bewoners die aan het planten van de rozen meededen!”

Japan

Ze vindt het belangrijk om iets voor de maatschappij te doen zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. “Dat heb ik van huis uit ook meegekregen. Mijn moeder doet ook veel dingen.”

De Middelburgse is op Eerste Paasdag naar Japan vertrokken. “Ik ga daar twee jaar wonen en studeren. Voor mijn nieuwe studie Master Interaction Administration, een economiestudie, heb ik een beurs gekregen."

Ze wil iets betekenen voor de al zo’n vierhonderd jaar bestaande handelsrelatie tussen Nederland en Japan.

"De Japanse cultuur is een heel rijke cultuur en hoe mensen daar samenleven trekt mij erg aan. Ze zijn heel welgemanierd, beleefd, stelen niet, roddelen niet. Een heel beschaafd volk. Het is een enorm avontuur om daar te mogen wonen.”

Aanmelden

Wie graag het nieuwe Rozenmeisje van Middelburg wil worden en zich belangeloos wil inzetten voor de promotie van de stad, kan dit kenbaar maken via Middelburgrozenstad@mail.com.

Op de foto: Rozenmeisje Maria de Visser met emeritus stadsdichter Joop Buma.

Tip de redactie