Open dialoog over Nollebos ‘zeer risicovol’

Als de Vlissingse gemeenteraad het principebesluit neemt om haar inwoners te raadplegen over de invulling van het Nollebos en Westduin kost haar dat minstens 60.000 euro.

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders.

Bovendien moet de raad rekening houden met juridische stappen van de zittende ondernemers als ze kiest om de discussie over het Nollebos en Westduin ‘blanco’ in te gaan en een open dialoog wil met de bevolking.

Schadevergoeding

Dit is zeker het geval als ze besluit dat de Kanovijver en Sauna Swaenenburg niet mogen uitbreiden. In het voorstel wijst het college van burgemeester en wethouders op eerdere besluiten uit 2006 en 2011 waarmee ‘verwachtingen zijn gewekt jegens de zittende ondernemers dat zij mochten uitbreiden … Het niet nakomen van deze verwachtingen kan leiden tot een schadevergoeding’.

Burgemeester en wethouders noemen deze keuze, zonder kaders vooraf, dan ook ‘zowel vanuit juridisch als financieel oogpunt zeer risicovol’.

Consistent

De gemeenteraad kan er ook voor kiezen om vooraf kaders te stellen voor de verdere besluitvorming. Het college zegt dat het dan voor de hand ligt om deze kaders te maken op basis van de voor de ondernemers positieve besluiten uit 2006 en 2011.

In dat geval is er sprake van ‘consistent beleid gericht op het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden’ voor de Kanovijver en de sauna.

Vakantiehuisjes

Vlissingen schaadt het vertrouwen van de ondernemers dan niet, schrijft het gemeentebestuur. Een schadevergoeding zou dan ook niet aan de orde zijn.
De gemeenteraad praat donderdag 7 april over het Nollebos en Westduin.

Aan de hand van de keuze voor het vervolg werkt het college een voorstel uit. Eerder is gesproken over plannen voor de bouw van tussen de 220 en 240 vakantiehuisjes en een hotel.

NUwerk

Tip de redactie