Polman voert druk op gemeenten op

Alle Zeeuwse gemeenten moeten voor 15 mei een voorstel hebben waarin staat hoe zij bijdragen aan de opvang van 2500 vluchtelingen voor een periode van minimaal drie jaar. 

Dat staat in een brief van commissaris van de koning Han Polman aan alle colleges van burgemeester en wethouders.

Het voorstel moet bovendien zijn getoetst op haalbaarheid en draagvlak.

Polman voert met de deadline de druk op de gemeenten op. “Met het oog op alle ruimtelijke procedures kunnen we dan voor het einde van het jaar daadwerkelijk zaken realiseren.”

Bestuursakkoord

De 2500 extra opvangplaatsen gelden voor alle provincies. De afspraak staat in het bestuursakkoord dat vorig jaar is gesloten tussen de landelijke overheid en alle gemeenten.
Probleem in Zeeland is vooral de schaal van de opvanglocaties. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ziet het liefste grote opvanglocaties met honderden vluchtelingen. Niet alle Zeeuwse gemeenten hebben daar de ruimte voor.

Satelliet

Daarom zijn er enkele afspraken gemaakt, zoals de mogelijkheid voor een satellietlocatie met ten minste 200 personen, op maximaal tien kilometer afstand van een reguliere opvanglocatie, en particuliere exploitatie van gebouwen voor tussen de 80 en 250 mensen voor tenminste twee jaar.

Schepen

Ook is opvang op schepen mogelijk. “Voor Zeeland belangrijk”, zegt Polman. “Het COA heeft hiervoor een apart programma van eisen opgesteld.”
In de brief staat dat alle colleges hun voorstel moeten bespreken in de gemeenteraad. Polman hoopt en verwacht dat Zeeland aan zijn opdracht kan voldoen. “De crisisopvang hebben we vorig jaar ook in eendrachtige samenwerking opgepakt. Je kunt hier een mening over hebben, maar in Zeeland laten wij mensen niet buiten slapen. We kunnen dit.”

Tip de redactie