‘Veel positief nieuws voor Zeeland’

Er zijn minder verkeersdoden in Zeeland, de Zeeuwse jeugd rookt en drinkt steeds minder, Zeeuwen worden gemiddeld ouder dan andere Nederlanders en het aantal vacatures in de provincie neemt toe. 

Dat staat in de Statistische Atlas Zeeland die ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland vrijdag uitbrengt in opdracht van de provincie Zeeland.

Er zijn ook negatieve ontwikkelingen: het aantal éénoudergezinnen en de werkloosheid onder jongeren stijgt.

De Statistische Atlas biedt volgens de makers een goede inkijk in Zeeland en geeft daarmee verdieping aan landelijke publicaties van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bouwstenen

Per gemeente toont de atlas hoe het ervoor staat op het gebied van veiligheid, gezondheid, mobiliteit, wonen, leren, werken, zorgen, vrije tijd en leefbaarheid.

De atlas geeft gemeenten en provincie, maar ook het onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bouwstenen voor beleid.

Alle Zeeuwse cijfers uit de atlas zijn opgenomen in een online database.

Tip de redactie