Veerenaren kunnen met 'Sport Doe Mee 18 plus' kennismaken met sportverenigingen in de gemeente. Dit is een proef vanuit het nieuwe sportbeleid.

Deze proef is één van de manieren waarmee de gemeente Veere haar inwoners en bezoekers meer wil laten bewegen.

Veere heeft een nieuwe sportnota; ‘Veere beweegt mee’. Hierin staan drie speerpunten voor de komende drie jaar. De gemeente wil dat de omgeving en faciliteiten uitdagen tot bewegen en drempels om te sporten wegnemen met een toegankelijk beweegaanbod.

Als derde helpt ze organisaties zich te versterken, zodat ze levensvatbaar blijven en meer mensen gaan bewegen.

Wandelen

“Als je bijvoorbeeld twee paadjes met elkaar kunt verbinden tot een ommetje, heb je dichtbij huis een leuk rondje om te lopen”, vertelt sportwethouder Chris Maas over het eerste speerpunt. “Ook willen we meer wandelpaden toegankelijk maken voor rollators en rolstoelen.”

‘Sport Doe Mee 18 plus’ moet sporten toegankelijker maken voor de inwoners. Deze pas is bedacht om kinderen te laten kennismaken met sportverenigingen in de buurt. Ze kunnen vrijblijvend enkele lessen volgen om te kijken of ze de sport en club leuk vinden.

Met de proef is deze pas ook beschikbaar voor volwassenen.

Voordeel

Voor het derde speerpunt stimuleert de gemeente verenigingen met elkaar in contact te komen, zodat ze van elkaar kunnen leren. Daarvoor organiseert Veere bijvoorbeeld eind mei een netwerkbijeenkomst voor alle clubs.

“Korfbalvereniging Stormvogels biedt ouderen wandelactiviteiten aan om meer mensen bij de club te betrekken.” De wethouder denkt dat meer verenigingen hun voordeel kunnen doen met dit soort initiatieven.

Staven

Maas stelt dat al veel mensen in de gemeente bewegen. “Maar het kan altijd meer.”

Cijfers van het aantal sportende Veerenaren zijn er niet, maar volgens de wethouder is wel te staven of het nieuwe beleid zijn vruchten afwerpt.

“We monitoren de effecten van de speerpunten. Ook kijken we naar het aantal deelnemers aan activiteiten en de ervaringen ermee.”

Leefstijlcoach

Voor mensen die niet of weinig bewegen wil Veere een leefstijlcoach inzetten. Wat die persoon precies gaat doen, is nog niet bekend.

“In andere gemeenten zijn er goede voorbeelden. We kijken in april en mei samen met de klankbordgroep naar de invulling.”

Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer SportZeeland, GGD Zeeland, Stichting Welzijn Veere, Sportdorp Oostkapelle en Veerse scholen en sportclubs.

Nieuw

De sportnota is geen dik boekwerk, maar een kort filmpje op de gemeentelijke website en een uitvoeringsprogramma met actiepunten voor de komende jaren.

Deze nieuwe, toegankelijke vorm bevalt de gemeente. “Niet alle beleidsnota’s zijn geschikt voor deze vorm, maar zeker wel meerdere.”