Het tien meter brede archief en de dertig meter brede handschriftencollectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen worden gedigitaliseerd. 

Het Zeeuws Archief krijgt daar geld voor van Metamorfoze, het nationale programma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het behoud van papieren erfgoed.

Het archief beslaat de periode van 1769, het jaar waarin het werd opgericht, tot en met 1969.

De handschriften omvatten de periode van de 15e tot en met 19e eeuw. In totaal zijn het zo’n 275.000 pagina’s.

Theologie

Het zijn vooral documenten op het gebied van theologie, astronomie, landmeetkunde, archeologie, geschiedenis, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, literatuur en geneeskunde.

Atelier

Het restauratieatelier van het Zeeuws Archief gaat de handschriften eerst conserveren waarna ze worden gedigitaliseerd.
Alle werkzaamheden moeten in 2018 zijn afgerond.