Walcherse gemeenten sluiten contracten zorg

Met ingang van 28 maart sluiten de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen gezamenlijk nieuwe contracten af met zorgaanbieders voor begeleiding en dagbesteding.

De gemeenten stellen als doel dat de inwoners van Walcheren die een beroep doen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Porthos

Walcherenaren die hulp nodig hebben, kunnen dit regelen via Porthos. Dit is het zorgloket van de drie gemeenten op Walcheren.

Uitdaging

De decentralisatie in de zorg betekent voor de gemeenten een dubbele uitdaging.

Enerzijds zijn zij verantwoordelijk voor het organiseren van de bestaande zorg. Anderzijds moeten de gemeenten ruimte vinden voor vernieuwing en bezuinigen op het Wmo-budget.

Nieuw

Met het sluiten van nieuwe contracten realiseren de Walcherse gemeenten nieuwe zorgproducten.

‘De keuze van de klant, concurrentie op kwaliteit – en daarna pas op prijs – en maatwerk zijn de nieuwe sleutelbegrippen’, laten de drie gemeenten in een gezamenlijk persbericht weten.

‘Daarbij is een basisniveau voor de kwaliteit van de zorg afgesproken.’

Begeleiding

Medio 2015 zijn de drie Walcherse gemeenten gestart met een gezamenlijk inkoopproces van de Wmo-begeleiding en -dagbesteding.

‘Voor de begeleiding kiezen we voor maatwerk. Daarbij contracteren we een breed scala aan zorg en aanbieders, met als doel de meest passende zorg te leveren. De keuze van de klant is hierbij het belangrijkste aspect. Hij of zij heeft keuzevrijheid voor een specifieke zorgaanbieder.’

Dagbesteding

Voor de dagbesteding is gekozen voor een dialoog en samenwerking met de zorgaanbieders.

Het aanbieden van dagbesteding is volgens de gemeenten ingewikkeld en heeft verbindingen met de Participatiewet. ‘Daarom is de input van zorgaanbieders en bijvoorbeeld de Wmo-raden een essentiële toevoeging in het proces.’

Effectief

In een bestuurlijke aanbesteding zijn afspraken gemaakt over producten, prijzen en vernieuwing.

Het organiseren van laagdrempelige inloopvoorzieningen, de doorontwikkeling van het product dagbesteding en het effectief organiseren van het vervoer zijn thema’s die de gemeenten en zorgaanbieders de komende jaren uitwerken.

Tip de redactie