Minder Zeeuwse uitkeringen vergeleken met 2015

Ten opzichte van vorig jaar is in februari het aantal nieuwe Zeeuwse uitkeringen gedaald. In februari 2015 waren het er 870 en in februari van dit jaar 760, laat het UWV donderdag weten.

De afname vindt plaats in alle sectoren, behalve het grootwinkelbedrijf en de handel.

Detailhandel

Het aantal nieuwe uitkeringen in het grootwinkelbedrijf is in februari met bijna dertig toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat is een stijging van 113 procent.

De beroepsgroep met de sterkste stijging is verkoopmedewerker detailhandel. Oorzaak zijn de faillissementen van diverse grootwinkelbedrijven.

Detailhandel

Het is volgens het UWV van belang dat deze verkoopmedewerkers zich breed oriënteren op een nieuwe baan.

Voor deze groep bekeek het UWV een analyse van 2010 tot en met 2014. Hieruit blijkt dat bijna de helft van het aantal verkopers na werkloosheid weer aan het werk gaat in de detailhandel. 

Vacatures

Ondanks de faillissementen trekt de werkgelegenheid in de detailhandel aan, aldus het UWV. Ook het aantal ontstane vacatures voor verkopers in de detailhandel vertoont in 2015 een opgaande lijn.

Na de economische crisis is het consumentenvertrouwen gestegen en hebben mensen meer te besteden.

Concurrentie

Er is wel veel concurrentie van andere werkzoekenden. Er zijn vacatures, maar er is niet voor elke werkzoekende verkoper een arbeidsplaats.

Daarnaast is er binnen de detailhandel een verschuiving gaande in het type banen, onder andere als gevolg van de opkomst van online winkels. 

Werkzoekenden in de detailhandel doen er daarom goed aan ook naar alternatieve beroepen te kijken.

NUwerk

Tip de redactie