Oostbeer Vlissingen in juli open voor publiek

De Oostbeer, het napoleontisch vestingwerk aan de Commandoweg in Vlissingen, wordt vanaf deze maand gerestaureerd. Vanaf juli is het vestingwerk open voor publiek.

Het opknappen kost ruim vijf ton. De gemeente Vlissingen zet hiervoor crowdfunding in. 

Vesting

“De Oostbeer staat van origine op die plek aan de Commandoweg,” legt Ronald den Broeder van de gemeentelijke Monumentencommissie uit. “Het bolwerk dateert uit de zeventiende eeuw en is in de Franse tijd, in 1812, verbouwd."

"De Oostbeer was toen onderdeel van de vesting Vlissingen, net zoals de Westbeer die op de boulevard staat, en diende als afsluiting van de vestinggracht.”

Beer

De beer is een muur van dertig meter lang met een spitse bovenkant (de ezelsrug) en in het midden een ronde monnik, waardoor oversteken voor soldaten vrijwel onmogelijk was.

“Sinds de zeewering in 1975 is versterkt en naar voren is geplaatst kwam het vestingwerk binnendijks te liggen. De Oostbeer is in 1994 gerestaureerd en de monnik is gereconstrueerd.”

Afscheiding

Projectleider stedelijke ontwikkeling Maarten van Alphen vult aan dat het vestingwerk in de tijd van Napoleon verschillende functies had.

“Niet alleen vormde de Oostbeer de waterbouwkundige afscheiding tussen het zoute water van de zee en het zoete water van de vestinggracht. Ook was het een caponnière: een overdekte doorgang tussen onderdelen van het vestingwerk met schietgaten."

"Het was het uiterste puntje van het bolwerk en liep door tot aan de Oranjemolen. Via de schietgaten kon de vijand in de rug worden aangevallen. Vanuit een onderaardse gang zijn verschillende mijngangen aangelegd.”

Fransen

Den Broeder: “Amateurhistoricus Edwin Tilroe heeft in het Geniearchief in Parijs documenten en kaarten gekopieerd. In het Rijksarchief zijn wel een paar kopieën, maar de Fransen hebben destijds al onze papieren meegenomen. Die krijgen we niet terug. Het is Frans bezit!”

Crowdfunding

Vlissingen krijgt zeventig procent van de restauratiekosten voor het monument uit een Rijkspot en moet zelf voor de overige dertig procent zorgen: een slordige 150.000 euro.

“Dat willen we met crowdfunding doen om de kosten voor de gemeente te drukken,” stelt Van Alphen. “Er is een brochure waarmee we de boer op kunnen bij fondsen en particulieren.”

Vestingwandeling

Ronald den Broeder ziet de opgeknapte Oostbeer helemaal zitten. “Voor de kazematten is ook veel interesse. Dit militaire monument is een belangrijke toevoeging aan het rijtje van Gevangentoren, Keizersbolwerk, kazematten, Oranjebolwerk en de observatiebunker."

Toeristen kunnen van de zomer bij het Maritiem muZEEum een kaartje kopen voor een vestingwandeling met een stadsgids.

Overwoekerd

De Oostbeer staat er nu nog overwoekerd door mos en gras bij. De Eilandkant van de beer is ontoegankelijk en voor de ingang aan de stadskant zit een sluitsteen.

“Met een trapje kun je tweeëneenhalve meter naar beneden. Je komt dan in een halletje, maakt een draai van negentig graden en komt in een ronde gang met metselwerk. We herstelle de muren en verwijderen de zoutkristallen en het slib”, legt Den Broeder uit.

“De eerste vijftien meter van de gang is goed begaanbaar, de rest is half dichtgeslibd. Totaal is de gang dertig meter. We gaan de schietgaten openmaken, dan zie je precies wat een musketier in 1812 zag.”

Tip de redactie