Het behouden en versterken van de dijken en stranden, de natuur en het landschap en de toekomst van de recreatiesector zijn de drie hoofdingrediënten voor de nieuwe kustvisie van de provincie Zeeland. 

Woensdagochtend hebben alle betrokkenen het startschot gegeven voor het nieuwe document.

De provincie coördineert het schrijven van de nieuwe visie, maar er zijn veel meer partijen bij betrokken, zoals de gemeenten langs de Noordzeekust, natuur- en milieuorganisaties, belangenorganisaties voor het toerisme, ZLTO, Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen.

Vertegenwoordigers van deze organisaties gaan in drie werkgroepen aan de slag met de drie grote opgaven.

Beschermen

Uiteindelijk moet daar aan het einde van dit jaar een document uit voortkomen dat zegt wat de komende jaren allemaal wel en wat niet kan aan de Zeeuwse kust.

“Het beschermen en versterken van de ongerepte Zeeuwse kust is belangrijk voor iedereen”, zegt gedeputeerde Carla Schönknecht. “We gaan hier zorgvuldig mee om. Voor natuur en landschap, maar ook met de kansen voor wonen en recreëren.”

Volgens Schönknecht moeten alle partijen op zoek naar de juiste balans. De kustvisie wordt vertaald in het nieuwe omgevingsplan voor de provincie. Dit plan ziet in 2018 het licht.

Commotie

Over de Nederlandse kust is de laatste tijd veel commotie ontstaan. Minister Melanie Schultz zette na veel tegenstand een plan om provincies en kustgemeenten meer verantwoordelijkheden te geven voor de kust onlangs in de ijskast.

Dinsdag nam de Tweede Kamer een motie aan van de PvdA waarin harde garanties worden gevraagd dat de Nederlandse kust niet wordt volgebouwd.