Hoe vaak worden verkeerslichten gecontroleerd? Dat wil de Middelburgse ChristenUnie-gemeenteraadsfractie weten. De partij stelt hierover vrijdag vragen na meerdere storingen in korte tijd bij de verkeerslichten bij de kruising van de Schroeweg, het Groene Woud en de Blauwe Dijk in Middelburg.

'Ook de onlangs geplaatste verkeerslichten bij de kruising van de Schroeweg met de Torenweg lieten het eind februari afweten', schrijft CU-fractievoorzitter Willemien Treurniet.

Gevaarlijk

'Dit levert direct een gevaarlijke verkeerssituatie op.'

Storingen

Treurniet vraagt hoe vaak er storingen zijn geweest bij verkeerslichten in het algemeen en bij de lichten bij de Schroeweg, het Groene Woud en de Blauwe Dijk in het bijzonder.

'Is de terugkerende storing bij deze verkeerslichten reden om die eerder te vervangen? 'Zijn er in Middelburg ongevallen gebeurd door niet-functionerende verkeerslichten?'

Controle

Uit onderzoek blijkt volgens de fractie dat de helft van de wegbeheerders na plaatsing van een verkeerslicht er nauwelijks meer naar omkijkt.

'Dat leidt tot onnodige ongelukken, stellen verkeerskundigen. Verkeerslichten die niet goed zijn afgesteld zijn onveilig, zeker voor voetgangers en fietsers.'

Richtlijnen

Er zijn CROW-richtlijnen voor het controleren van verkeerslichten. Daarbij kan bekeken worden of de verkeerssituatie is veranderd en lichten anders moeten worden afgesteld.

Treurniet wil weten of de gemeente deze richtlijnen hanteert en of naar aanleiding daarvan aanpassingen zijn gedaan.

Rood

'Uit onderzoeken is gebleken dat verkeerslichten te weinig gecontroleerd, en dus aangepast, worden. Er zijn verkeerslichten in Middelburg die op zo’n manier zijn afgesteld dat er bijna gevraagd wordt aan fietsers om door rood te rijden.'