Aan de Jan Weugkade bij de Machinefabriek in Vlissingen is asbest gevonden. Een gecertificeerd bedrijf verwijdert de leiding met asbest direct, laat de gemeente Vlissingen donderdag weten.

Later haalt dit bedrijf de restanten weg. De Jan Weugkade is niet toegankelijk voor verkeer en voetgangers en blijft de komende tijd afgezet.

Sloop

Voorafgaand aan de sloop van het bordes aan de Jan Weugkade vond vorige week asbestonderzoek
plaats, laat de gemeente weten.

‘Het Scheldekwartier is een asbestverdacht gebied. Daarom is er standaard onderzoek voordat er werkzaamheden plaatsvinden.’

Stoomleiding

Uit het onderzoek blijkt volgens Vlissingen dat er één asbesthoudende stoomleiding aanwezig is. ‘Deze
stoomleidingen liggen er al zo’n zestig jaar. Ze zijn altijd afgeschermd met folie dat voorkomt dat er asbest vrijkomt.’

Asbest is vroeger vaak gebruikt op de scheepswerf in Vlissingen.

Abusievelijk

Vanaf 14 maart wordt de asbesthoudende stoomleiding verwijderd. ‘Woensdag 2 maart heeft de aannemer tijdens de voorbereidende werkzaamheden abusievelijk een deel van de leiding met asbest op het ponton voor de kade gelegd.’

Dat deel wordt direct verwijderd. ‘Dit betekent ook dat er vanaf donderdagmiddag veiligheidsmaatregelen worden getroffen, door middel van beschermende kleding en afzettingen.'

Werkzaamheden

Vanaf maandag 14 maart verwijdert een gecertificeerd bedrijf het restant van de leiding met asbest. Uiterlijk 1 april zijn de werkzaamheden afgerond.

Vragen

Buurtbewoners zijn via een brief geïnformeerd over de aangetroffen asbest. Op www.vlissingen.nl/weugkade zijn veelgestelde vragen te vinden.