In de gemeente Veere kunnen de komende jaren kleine cultuurhistorische elementen met subsidie worden hersteld.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) is hiervoor op zoek naar eigenaren van bijvoorbeeld een varkenskot (foto), wagenhuis of bakkeet die hun bezit willen behouden, maar daarvoor herstelwerk moeten verrichten.

Puntenlijst

Of een element in aanmerking komt voor subsidie bepaalt SLZ aan de hand van een puntenlijst. Er zijn punten voor onder andere de zeldzaamheid van het element, locatie en staat van onderhoud.

2019

De subsidieperiode loopt tot en met 2019. Per jaar krijgen één tot drie elementen een subsidie.