In verband met de werkzaamheden in de Hercules Segherslaan in Vlissingen, is de kruising met de Bloemenlaan vanaf maandag twee weken afgesloten.

De lijnbus past zijn route aan via de Adriaen Coortelaan en Hendrick Avercamplaan.

Overig verkeer kan ook gebruik maken van deze route. In deze straten geldt daarom tijdelijk een parkeerverbod.

Rooseveltlaan

De President Rooseveltlaan is tussen de Irislaan en Beatrixlaan tijdens de werkzaamheden weer open voor verkeer.