De Middelburgse rechter Jan Hopmans presenteert woensdag 9 maart zijn boek ‘Mens in toga’ in de Drvkkery in Middelburg. 

Daarin beschrijft hij komische en ontroerende voorvallen uit zijn praktijk van alledag.

Hopmans is twintig jaar geleden benoemd als rechter bij de rechtbank van Middelburg en nog actief als strafrechter. In het verleden was hij ook opleider en mentor van leerling-rechters en lid van het bestuur van de rechtbank.

Maikel Harte

Voor zijn benoeming als rechter werkte Hopmans onder meer als politieofficier, politicus, advocaat en provinciaal ambtenaar.

De auteur overhandigt het eerste exemplaar van ‘Mens in toga’ aan Maikel Harte, advocaat en conferencier.