De gemeente Vlissingen laat vrijdag (26 februari) met een camera het gat in de weg bij het Dokje van Perry in Vlissingen onderzoeken.

Ze hoopt zo achter de oorzaak voor de verzakking te komen.

Gat

Op 19 januari ontstond het gat. Uit de rioolinspectie van 22 februari ter hoogte van de Stenen Beer is volgens de gemeente gebleken dat het waarschijnlijk niet om een lekkage in het hoofdriool gaat.

Lek

De rioolinspectie toont wel aan dat een kolkaansluiting, ter hoogte van de verzakking, water blijft geven.

De gemeente sluit niet uit dat de aansluiting van de kolk naar het hoofdriool lek is en mogelijk omgevingswater en zand afvoert. Dat controleert ze vrijdagmiddag.

Als de kolkleiding lekt, repareert een gespecialiseerd bedrijf dit meteen. Zo hoeft de straat niet te worden opgebroken.

Stappen

Als de camera-inspectie niks oplevert, overweegt de gemeente verdere stappen. Dan wordt onder meer per grondlaag gekeken of de structuur verandert. Dit kan inzicht geven in de stroomrichting van zand.